ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ : 04 เมษายน 2562
โดย : สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2019 (NIDA-ICCS 2019)

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมจิระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่ง Paper Deadline submission: 22 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.nida.ac.th/iccs2019/

สอบถามรายละเอียด โทร. 027273300เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next