ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1

วันที่ : 05 เมษายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญนิสิตนักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 : The 1st New Education Paradigms Conference (#1stNEPCon)" 
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

#พบการบรรยายจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เรื่องการศึกษารูปแบบใหม่
การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
*อ.ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
*อ.กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
*ดร.สมร ปาโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

#ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
*ด้านการเรียนการสอน
*โครงสร้างทางการศึกษา 
*นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

#สมัครเพื่อเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยที่ http://surawiwats.sut.ac.th/nepcon2019/
 
กำหนดส่งบทความวันสุดท้าย 19 เมษายน 2562 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next