ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในการแสดงนิทรรศการ Innovation and Universal Design for Inclusive society
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในการแสดงนิทรรศการ Innovation and Universal Design for Inclusive society

วันที่ : 11 เมษายน 2562
โดย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเครือข่าย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อเรื่องนวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ( INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY ) ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ เดอะ พอร์ทอล บอลรูม อิมแพ็ค เมืองมองธานี (IMPACT - The Portal Ballroom), จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในการแสดงนิทรรศการ Innovation and Universal Design for Inclusive society  ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานบทความวิชาการ วิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปิดรับบทคัดย่อ ๑๕๐ – ๒๐๐ คำ และบทความฉบับเต็ม (Full Paper)  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ปิดรับบทความแก้ไข 

โดยส่งผลงานบทความวิชาการ วิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) มาได้ที่ https://bit.ly/2SxjNpI ดาวน์โหลดเอกสาร “แบบฟอร์มการส่งบทความในโครงการ การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑” (เอกสารแนบ) ได้ที่ https://bit.ly/2EBA7lK พร้อมส่งเอกสารแนบส่งได้ทาง Email: ncpd11th@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ RCDC คุณสุชญา  จิรารุจิรดา โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๙๒ ๘๓๖๕ - ๖๖ โทรศัพท์มือถือ ๐ ๘๓๕๔ ๕๓๑๕๙


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next