ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เรียนเชิญร่วมฟังสัมมนาเผยแพร่ (TRF Forum) เรื่อง "การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาทุนมนุษย์"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เรียนเชิญร่วมฟังสัมมนาเผยแพร่ (TRF Forum) เรื่อง "การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาทุนมนุษย์"

วันที่ : 18 เมษายน 2562
โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ (TRF Forum) เรื่อง "การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาทุนมนุษย์" ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร SM Tower (BTS สนามเป้า)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเผยแพร่ (TRF Forum) ดังกล่าว ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารโครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next