ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards 2019

วันที่ : 22 เมษายน 2562
โดย : บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019 โดยให้ทุนปีละ 500,000 บาท โดยแบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน 

ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ จำนวน 3 ชุด พร้อมซีดี 1 แผ่น ส่งมายัง สวนพ. ภายในวันที่  23 กรกฎาคม 2562 (กำหนดส่งแหล่งทุน- 31 กรกฎาคม 2562 )

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยได้ที่  https://www.brandsworld.co.th/ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next