ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 2/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 2/2562

วันที่ : 25 เมษายน 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2” ครั้งที่ 2/2562  ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ดำเนินการ/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจกฎระเบียบ หลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและดำเนินการได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น 
 
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว  โปรดลงทะเบียนได้ที่  url http://gg.gg/dpyay หรือ https://forms.gle/vD8SbZx7hN1u5QQU7ปิดรับรายชื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณณมล วรปรีดา โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail: ethics@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next