ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันที่ : 30 เมษายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 
ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

         มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการในวันเวลาดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.rdi.nrru.ac.th/ 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next