ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร์อบนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 11 (Carbon Footprint for Organization : CFO11)"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร์อบนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 11 (Carbon Footprint for Organization : CFO11)"

วันที่ : 30 เมษายน 2562
โดย : สถาบันวิทยาการ สวทช.

ด้วย สถาบันวิทยาการ สวทช. กำหนดจัดฝึกอบรม  "หลักสูตรการประเมินคาร์อบนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 11 (Carbon Footprint for Organization : CFO11)"  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และสามารถประเมินหาปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ขอเชิญท่านหรือบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstdaacademy.com/CFO

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิทยาการ สวทช. โทร.  0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์)
 
เอกสารแผ่นพับแนะนำหลักสูตร
https://www.nstdaacademy.com/webnsa/images/brochure/brochure-cfo2019-2.pdf 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next