ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1

วันที่ : 01 พฤษภาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1ในหัวข้อ "ทิศทางของศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21 :ตัวตน ชุนชน สังคมโลก" (Trends in the Arts in the 21 Century: Individual, Community, Society and the world) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมในอนาคต รวมทั้งเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ศิลปิน ตลอดจนบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ 

ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 

หมดเขตส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการ 31 พฤษภาคม 2562  โดยส่งทาง E-mail : fineartstu@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ทางเว็ปไซต์ https://fineart.tu.ac.th/index.php/th/fatu-academic-conference 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรัญญา จงใจรักษ์ โทร 02-6966249


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next