ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13

วันที่ : 02 พฤษภาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ขอให้อาจาย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว กำหนดส่งบทความวิจัยภายใน 15 พฤษภาคม 2562

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next