ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ : 02 พฤษภาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธีญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเมคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICIET 2019)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการ ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และสิ่งประดิษฐ์
โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎคม 2562 ณโรงแรมไอยราแกรนด์ จังหวัดชลบุรี

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.iciet.rmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next