ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 4 สถาบันประจำปีการศึกษา 2562 (4 BAS National Conference 2019)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 4 สถาบันประจำปีการศึกษา 2562 (4 BAS National Conference 2019)

วันที่ : 02 พฤษภาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562 4+BAs National Conference 2019 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “New Age in Sustainable Business”

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดส่งบทความวิจัยภายใน 15 พฤษภาคม 2562 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!)

ผ่านทางระบบลงทะเบียนที่ https://bas.swu.ac.th/conference2019


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next