ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2562
โดย : การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพาราเพื่อกำหนดประเด็นวิจัยให้ทุนสนับสนุนหรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงานเพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

ส่งใบสมัคร มายังสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2579-1576 ต่อ 301 หรือ 308


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next