ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน" (The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC2019) "Educational Innovation for Sustainable Society Development") ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2019.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next