ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2562
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 Mental Health in a Changing World : The New Challenges "โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต" ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ www.aimhc.dmh.go.th เท่านั้น เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

ติดตามรายละเอียด : www.aimhc.dmh.go.th


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next