ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 4(BSO-IV)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 4(BSO-IV)

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562
โดย : สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

ด้วย สมาคมฯ จะจัดประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 4 (BSO-IV)

ในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

รายละเอียดดาวโหลดไฟล์แนบได้ที่ http://biosafetythailand.org/th/index.php/item/63-bso-iv.html

แบ่งการประชุมเป็น 3 ประเภท คือ

   1. การประชุมวิชาการ 1 วัน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ในหัวข้อ “Biosafety & Biosecurity: Friend or Foe”
   2. การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 3 วัน (วันที่ 1-3  กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
   เป็นการอบรมพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Biosafety and biosecurity)
   โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   3.  การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 5 วัน (วันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นการอบรมสำหรับตำแหน่งผู้จัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Biosafety
   officer)

ในการนี้ รับผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมทั้งแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่มจากหน่วยงานต่าง ๆ

*พิเศษ* สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม

ส่วนลด   5% สำหรับกลุ่ม   5 ท่านขึ้นไป

ส่วนลด 10% สำหรับกลุ่ม 10 ท่านขึ้นไป

หน่วยงานที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ให้ผู้ลงทะเบียนเข้าไปลงทะเบียนก่อน
แล้วแจ้งมาทางเมล์นี้ว่า แต่ละกลุ่มมีท่านใดบ้าง

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 -21 มิถุนายน 2562

ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลงทะเบียนได้ที่ http://biosafetythailand.org/register/เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ
  > กำหนดการ
  > หนังสือรับรอง
  > แผนที่

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next