ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง " Tobacco and Lung Health "
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง " Tobacco and Lung Health "

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
โดย : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 
“Tobacco and Lung Health”
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน แจ้งวัฒนะ

ลงทะเบียนออนไลน์
ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next