ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference "Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference "Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education"

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับเต็ม เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เปิดรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ (Abstract)  ทางเว็บไซต์  https://www.psued.org/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-9211 Fax. 0-7428-9228เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next