ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 07 มิถุนายน 2562
โดย : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้มีการศึกษาวิจัยภายใต้ 4 หัวข้อเรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนาระบบงานและบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร     
2. การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของบุคลากรเพื่อช่วยทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
3. การพัฒนาระบบและวิธีการงบประมาณของรัฐสภา
4. การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายัง สวนพ. ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (กำหนดส่งแหล่งทุน-31 กรกฎาคม 2562 )

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-470-9648 (เจนจิรา)


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next