ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 11 มิถุนายน 2562
โดย : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 
1. ข้าว 2. ปาล์มน้ำมัน 3. อาหาร 4. สมุนไพรไทย 5.พืชสวน/พืชไร่ 6. สัตว์เศรษฐกิจ  และ 7. การบริหารทรัพยากรน้ำ 

การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 5 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 5 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด)  

ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายัง สวนพ. ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (กำหนดส่งแหล่งทุน-30 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-470-9648 (เจนจิรา)


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next