ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
NMR spectroscopy workshop โดย Prof. Karl Peter Wolschann
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > NMR spectroscopy workshop โดย Prof. Karl Peter Wolschann

วันที่ : 18 มิถุนายน 2562
โดย : วิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

For English information, please, see details below

Workshop ระยะสั้น 3 วันเรื่อง NMR spectroscopy จัดโดยหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ และวิทยากรพิเศษ A.o.Univ.Prof. Karl Peter Wolschann จาก University of Vienna

วันที่ 2, 5, 7 สิงหาคม 2562  
เวลา 10.30 - 14.00 ณ ห้องเรียนรวม 2 หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ชั้น 2 อาคารวิศววัฒนะ วิทยาเขตบางมด
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/zPP8kxe9ym9znduK8
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

*หมายเหตุ สถานที่อาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง E-mail ที่ระบุในแบบลงทะเบียนออนไลน์Information in English

3-days workshop about NMR spectroscopy by A.o.Univ.Prof. Karl Peter Wolschann ,organized by Biological Engineering program.
Date: August 2, 5, 7 
Time: 10.30 - 14.00
Venue: General Classroom 2 ,  2 fl, Engineering Building, KMUTT, Bangmod campus
No registration fee
Online registration via https://forms.gle/zPP8kxe9ym9znduK8

P.S. The venue might be changed depend on the number of participants, any change will be informed earlier through e-mail that is registered in the registration form.

เอกสารประกอบข่าว
  > โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน NMR Workshop

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next