ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2019

วันที่ : 24 มิถุนายน 2562
โดย : MITSUI SUMITOMO INSURANCE

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน 

โดยทุนครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี จำนวน 150,000 บาท


ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายัง สวนพ. ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (กำหนดส่งแหล่งทุนผ่านระบบออนไลน์หรือเอกสาร 12 กรกฎาคม 2562.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
 https://www.ms-ins.co.th

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-470-9648 (เจนจิรา)


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > Application
  > poster
  > แบบฟอร์ม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next