ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง

กรอบการวิจัย
- การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น อ้อยและน้ำตาล ยางพารา เป็นต้น
- การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การส่งข้อเสนอการวิจัย 
บันทึกข้อมูลในระบบ NRMS https://www.nrms.go.th/ ภายใน 30 ส.ค. 2562
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สวนพ. ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2562
 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th 

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
• โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อสนอโครงการถึงการปิดโครงการ
• โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดำเนินการในระบบเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ การส่งรายงานความก้าวหน้า และการปิดโครงการ 

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-470-9648 (เจนจิรา)
อีเมล kirim@kmutt.ac.th
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดีเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next