ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562
โดย : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

มีค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน 1,500 บาท สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFal8Tzho-InNBKsCufAFv-_qwfxBiOHC22MQVY3NamqFIpQ/viewform

Download รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ :  https://tinyurl.com/description2-2019

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง 02-849-6220 


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารโครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next