ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562

วันที่ : 06 กันยายน 2562
โดย : ม.ราชภัฏธนบุรี

ม.ราชภัฏธนบุรี ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราาชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับเครือข่ายวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์

ค่าลงทะเบียน

งานวิจัย งานสร้างสรรค์และการออกแบบ
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
บุคลากรและนักศึกษาภาคีเครือข่าย 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม 800 บาท

สมัครได้ที่ : https://research.dru.ac.th/conference/

ผู้สนใจเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 8 172 ถนนอิสรภาพแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-0001


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next