ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019

วันที่ : 06 กันยายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10  10st International Science, Social Science, Engineering and Energy Conferencr 2019 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

การนี้จึงขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2562

โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th/เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next