ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TE-IT 2019)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TE-IT 2019)

วันที่ : 06 กันยายน 2562
โดย : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจัดการประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TE-IT 2019) ขึ้น เพื่อประกวดผลงานในการนำเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่สู่โรงงานและอาคารทั่วประเทศ 

แจ้งการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 ธ.ค. 2562  และ พพ.ได้กำหนดจัดงานการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TE-IT 2019) ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด TE-IT 2019 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_5HUodYGfTY1bbMt13JXWU72EcYEEutEY-pycxfUGuZT6dQ/viewform

 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next