ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

วันที่ : 11 กันยายน 2562
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 ดังนี้

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ใน 2 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1.1 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
1.2 ภัยพิบัติ 
คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย 
- ข้อเสนอโครงการ: เป็นแผนงานหรือโครงการเดี่ยวได้
- ต้องมีการบูรณาการสหสาขาวิชา 
- ต้องไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัยอื่น

เอกสารประกอบทุนดูได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2247

2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ใน 1 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
2.1 พัฒนานักวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) 
คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 
- หัวหน้าโครงการต้องผ่านการอบรมโครงการแม่ไก่ มาแล้ว ผู้ร่วมวิจัยต้องผ่านอบรมโครงการลูกไก่มาแล้ว และที่ปรึกษาต้องผ่านการอบรมโครงการแม่ไก่มาแล้ว

เอกสารประกอบทุนดูได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2244

3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ใน 1 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
3.1 ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
- ผู้สมัครมีสัญชาติไทย 
- โครงการ: ขนาดใหญ่ มีวิธีการที่แปลกใหม่ 
- ต้องไม่ติดค้างงานวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ

เอกสารประกอบทุนดูได้ที่  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2248

ทั้งนี้ อาจารย์และนักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะรับรองข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารต้องการ การลงนามจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการกับ สวนพ.ภายใน
วันที่ 25 กันยายน 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrms.go.th 

รายละเอียดและขั้นตอนในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถดูได้จากเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

หมายเหตุ: ขอแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยทุกท่านเข้าไป Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRMS เพื่อความสะดวกในการใช้งานต่อไป 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-470-9648 (เจนจิรา)เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > เอกสาร
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next