ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
อบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > อบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019

วันที่ : 06 มีนาคม 2562
โดย : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019 ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศเอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดโครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next