ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561

วันที่ : 06 มีนาคม 2562
โดย : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจธ.และผู้สนใจเข้าประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศเอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดโครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next