ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักหอสมุด ปิดให้บริการวันที่ 13-16 มิ.ย. 62
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > สำนักหอสมุด ปิดให้บริการวันที่ 13-16 มิ.ย. 62

วันที่ : 11 มิถุนายน 2562
โดย : สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มจธ. ปิดให้บริการ
ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562
เนื่องจากการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2562
ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ทางช่องคืนหนังสือนอกเวลาใกล้บันไดทางลงชั้นใต้ดิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
สำนักหอสมุด / 11 มิ.ย. 62 

---------------------
 
KMUTT Library will be closed during June 13 - 16, 2019
due to Annual seminar . 
Student/Staff can return book(s) at the book drop near stairs to basement .
 
We would like to apologize for any inconvenience. 
 
KMUTT Library / Jun 11, 2019 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next