ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดสัมมนา จึงหยุดทำการในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดสัมมนา จึงหยุดทำการในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562

วันที่ : 20 มิถุนายน 2562
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรียน บุคลากรทุกท่าน 

ด้วยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ของดการให้บริการด้านต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562

เนื่องจากจัดสัมมนาประจำปี 2562 ที่จังหวัดชลบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 ผู้ที่ต้องการติดต่อ สามารถมาติดต่อได้ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next