ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ฟังการบรรยายหัวข้อเรื่องหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่อการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ฟังการบรรยายหัวข้อเรื่องหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่อการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันที่ : 26 มิถุนายน 2562
โดย : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา
ฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่อการปฏิบัติตาม
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


โดย ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 11.30 น.
ณ ชั้น 1 ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด

ลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2J7ujBo

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2470 8154เอกสารประกอบข่าว
  > Poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next