ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กิจกรรม PDTI Big Cleaning Day2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > กิจกรรม PDTI Big Cleaning Day2019

วันที่ : 11 เมษายน 2562
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

          สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 โดยในวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้กำหนดให้เป็นวัน Big Cleaning Day โดยมี ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ เป็นประธานในกิจกรรม ณ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ (EXC) มจธ.บางขุนเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจ และนำหลักปฏิบัติ 5 ส ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำ และเป็นการกำจัดฝุ่นละออง และเชื้อรา อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคทางเดินหายใจและอาการภูมิแพ้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางไปสู่การทำระบบประกันคุณภาพต่อไป

          โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกโดยการโพสต์ภาพชิงรางวัลการทำ Big Cleaning ของหน่วยงานและของบุคคลอีกด้วย นอกจากจะได้ทำการสะสางของหรือเอกสารที่เก็บสะสมไว้แล้ว ยังถือว่าได้ทำบุญ เพราะนอกจากของที่ทิ้งแล้ว ยังมีสิ่งของที่สามารถนำไปบริจาคได้อีก

          กิจกรรมดีๆ แบบนี้ สรบ. จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพราะเราเชื่อว่าเมื่อสภาพแวดล้อมดี ทำให้บุคลากรภายในอาคารทำงานได้อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเป็นการลดความสิ้นเปลืองและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากขึ้นด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next