ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ : 04 มกราคม 2562
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

เอกสารประกอบข่าว
  > การเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next