ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจ้างให้บริการออกข้อสอบตามแนว PISA พร้อมจัดฝึกอบรมการสร้างข้อสอบและประเมินการอบรม จำนวน 1 งาน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การจ้างให้บริการออกข้อสอบตามแนว PISA พร้อมจัดฝึกอบรมการสร้างข้อสอบและประเมินการอบรม จำนวน 1 งาน

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ตามเอกสารประกอบข่าว

เอกสารประกอบข่าว
  > ใบเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next