ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อวงจรสื่อสาร (SD-WAN Edge) จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อวงจรสื่อสาร (SD-WAN Edge) จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อวงจรสื่อสาร (SD-WAN Edge) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศยกเลิก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next