ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 2 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 2 อัตรา

วันที่ : 02 มกราคม 2562
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจธ.
รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 2 อัตรา


รายละเอียดงาน

1.    ทำงานร่วมกับผู้สอนในการออกแบบการเรียนรู้
2.    ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียน
3.    อธิบายเนื้อหาและแนะนำการลงมือปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รียน
4.    สร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
2.    มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมและการจัดการข้อมูล
3.    ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.    ทักษะการสื่อสารที่ดี
5.    สามารถใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน

วิธีการสมัคร
ส่งข้อมูลส่วนตัวและผลงาน (Portfolio/Profile/Resume)
มาที่อีเมล sumittra@sit.kmutt.ac.th   
โทรศัพท์ 02-470-9854  ภายในวันที่  31 มกราคม  2562 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next