ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา

วันที่ : 05 มกราคม 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

รวบรวม วิเคราะห์และช่วยจัดทำนโยบาย แผนงานวิจัย และยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย แผนงบประมาณและแผนกลยุทธ์ของสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดทำหลักเกณฑ์โครงสร้างการจัดระบบวิจัยและการบริหารงานวิจัย  ประสานงานโครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีศักยภาพสูง ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. (Strategic Research Themes) และการประสานงานเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการของอาจารย์ นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย

 

 คุณสมบัติ

- การศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- อายุระหว่าง 25 - 35 ปี   เพศ ชาย หรือหญิง 

- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประเมินผล

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

- ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลและระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง

 สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร  ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดหรือส่ง CV  และวุฒิการศึกษา ได้ที่

คุณแก้ว (k.prayoonruk@gmail.com) หรือคุณบอส (supawach.pin@mail.kmutt.ac.th)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2470-9685

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next