ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

วันที่ : 13 มกราคม 2562
โดย : ดร.นนทรี นิมิตศิริวัฒน์ โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี

รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี, เคมีประยุกต์ หรือ วิศวกรรมเคมี
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีความรู้พื้นฐานทางเคมี และทักษะการทำแลบเคมี
2. ช่างสังเกตและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3. ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน 
4. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มี
5. เอาใจใส่ ระมัดระวัง และทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย 
6. มีทักษะทางภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท/เดือน 
 
 
สนใจสมัครโปรดติดต่อ: ดร.นนทรี นิมิตศิริวัฒน์  (nonsee.nim@kmutt.ac.th หรือ 084-6105655) 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next