ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รับสมัครงาน
ตำแหน่ง  นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
ประสานงาน/บริหาร/จัดการ โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรม
2.
ร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและฝึกอบรมของกลุ่ม R&D Cluster
3.
ร่วมบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มจธ.กับภาคอุตสาหกรรม
4.
ร่วมพัฒนาและวางระบบการทำงานของระบบงานวิจัยและพัฒนาเพื่อลดหย่อนภาษ๊ 300%
5.
ร่วมพัฒนาระบบโครงสร้างค่าใช้จ่ายเครื่องมือด้านการวิเคราะห์และทดสอบของ BKT R&D Cluster
6.
ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการและฝึกอบรม
7.
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ
เพศ
: ชาย , หญิง
อายุ (ปี)
:  25-35
ระดับการศึกษา
: ปริญญาโท ขึ้นไป
-การศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

-ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

-ความสามารถในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่ารักษาพยาบาลหน่วยงานของรัฐ

ค่าทันตกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ตรวจสุขภาพประจำปี

อื่นๆ

ข้อมูลติดต่อ
อุทัยวรรณ  นิลกระจ่าง

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

49 ซ.เทียนทะเล 25 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150

Email :
utaiwan@pdti.kmutt.ac.th
โทร. 02-4707470


สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทาง
Email  ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next