ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2562
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  1 อัตรา

สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ  ด้านธุรการ,เอกสาร,พิมพ์งานทั่วไปและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี การเงิน  บริหารธุรกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด ดังนี้

-มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล

-สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

-ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- อายุ ไม่เกิน 30 ปี

วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตนเอง ที่อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
2.สมัครทาง E-mail ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ e-mail : lalida.kru@kmutt.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณลลิดา เครือแตง  โทร.02-470-9043


 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next