ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
โดย : สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

1.      

1.      อาจารย์มัธยม สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

·       จบการศึกษาระดับปริญญาโท

·       ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ป.ตรี) และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)

·       หากมีความสามารถในการสอนฟิสิกส์ในแนว activity-based และ hands-on หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการทดลองทางฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์อื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.      อาจารย์มัธยม สาขาเคมี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

·       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยต้องสำเร็จปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีหรือวิศวกรรมเคมี

·       หากมีประสบการณ์ในการสอนเคมีในแนว activity-based หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการทดลองทางเคมีหรือวิทยาศาสตร์อื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.      อาจารย์มัธยม สาขาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

·       จบการศึกษาระดับปริญญาโท

·       ต้องสำเร็จการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·       ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4.      นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-       จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

-       เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

-       สามารถใช้งามคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft

-       สุขภาพแข็งแรง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน รักองค์กร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

-       มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  บางขุนเทียน

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.kmutt.ac.th/GiftEd/     หรือ  Facebook : DSS     เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next