ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Customer Success Team Leader
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Customer Success Team Leader

วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562
โดย : https://leb2.kmutt.ac.th/job-hiring

สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  •     ดูแลทีม Customer Success/Customer Support โดยวางเป้าหมายเพื่อวัดคุณค่าของงานในทีมและโค้ชทีมให้เกิดการบริการด้วยมาตรฐานระดับโลก สามารถคิด ดำเนินการ สื่อสารและสร้างระบบบริการเชิงรุกที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าได้ในทุกรูปแบบ
  •     สร้างระบบการเก็บข้อมูล (Customer research) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อคุณค่าของเทคโนโลยีกับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •     ทำงานร่วมกับทีม Software developer, Software Quality Assurance, Designer, Marketing และทีมอื่นๆ เพื่อส่งมอบงานให้ถูกต้อง ตรงเวลา และได้ผลที่ดีสูงสุดสำหรับลูกค้า รวมทั้งตอบคำถาม ให้ความช่วยเหลือลูกค้า/ผู้ใช้บริการระบบผ่านช่องทางต่างๆ ของทีมงาน
  •     ติดตามและควบคุมการให้บริการระบบ ปรับปรุงการทำงานของทีมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวัดผลและคุณค่าการทำงานให้ตรงเป้าหมายของทีม
  •     ออกแบบกระบวนการ รักษา และจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่ง Customer Lifetime Loyalty และ Customer Satisfaction ที่สูงที่สุด
  •     วางแผนออกแบบและดำเนินการจัดอบรม (Training) การใช้งานระบบที่ทางทีมพัฒนาขึ้นให้หลากหลายรูปแบบ (Online-Offline) และสร้างกระบวนการที่เอื้อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพตามรูปแบบ SCRUM
  •     เป็นส่วนหนึ่งของทีม Software Quality Assurance ตั้งแต่การจัดทำ User engagement เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ Requirement และสื่สารให้ทีมพัฒนาได้อย่างถูกต้องมีประสทิธิภาพ จนถึงการทดสอบระบบเบื้องต้นที่รอบคอบและครอบคลุมการใช้งานจริงของผู้ใช้
  •     เป็น Product owners ที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้และสามารถแปลง Outcome ของ Technical development team เป็นคุณค่าสู้ผู้ใช้งานได้

เอกสารประกอบการสมัคร
 1) ประวัติย่อ (Resume) และหลักฐานทางการศึกษา
ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ ets.hrteam@gmail.com
การคัดเลือก    พิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก :  https://leb2.kmutt.ac.th/job-hiring/customer-success-team-leader

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next