ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) รับสมัครวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) รับสมัครวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562
โดย : www.fibo.kmutt.ac.th

ฟีโบ้รับสมัคร วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
คุณสมบัติ
   - สำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี หรือ ป. โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
   - สามารถออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรตามหลักวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี
   - มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
   - สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
   - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
   - สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์
   - มีความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
   - ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักรหรือชิ้นงาน สำหรับงานวิศวกรรม
   - วิเคราะห์กระบวนการทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนำไปประยุกต์ในการออกแบบเครื่องจักร
   - แนะนำ เสนอแนะ การทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโครงการของหน่วยงาน
   - บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ

กำหนดการรับสมัคร: รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
- สมัครทาง E-mail: hr@fibo.kmutt.ac.th หรือทางไปรษณีย์ มาที่

ฝ่ายบุคคล
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2470-9691 หรือ hr@fibo.kmutt.ac.th (คุณกาญจนา)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next