ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานนิติการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานนิติการ

วันที่ : 07 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานนิติการ 02-470-8059,8067

สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
2. เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. สุขภาพแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีความรับผิดชอบ อดทน
6. หากมีใบอนุญาตว่าความ และ/หรือ ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย (นบท.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.หากมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสารประกอบมาที่ lawkmutt@gmail.com ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารแนบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next