ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนงาน
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย >พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศ > พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนงาน
พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนงาน
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2541
  2. ข้อกำหนด มจธ. ว่าด้วยการจัดตั้งคณะ สถาบันฯ พ.ศ.2551
  3. ประกาศ มจธ. เรื่องการแบ่งส่วนงานในสำนักงานอธิการบดี ฯ พ.ศ.2551
  4. ข้อกำหนด มจธ. ว่าด้วยตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541
spacer