ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย >พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศ > ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
  1. ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
spacer