ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การแต่งกาย
:: หน้าหลัก > นักศึกษาปัจจุบัน > การแต่งกาย
มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง แต่งกายให้ เหมาะสมตามโอกาสต่างๆ ไว้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การแต่งกายของนักศึกษาทั้งในงานพิธี และการ
แต่งกายมาเรียนตามปกติ ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประหยัดและ เป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้นักศึกษารับทราบ และปฎิบัติดังต่อไปนี้

เครื่องแต่งกายปกติ (ภาพที่ 1)

นักศึกษาชาย
 • เสื้อ เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้น หรือแขนยาว สอดชายเสื้อในกางเกง
 • กางเกง ขายาว สีและแบบสุภาพ มีหูเข็มขัด
 • เข็มขัด หนังสีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดรูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
 • รองเท้า หุ้มส้น แบบและสีสุภาพ

นักศึกษาหญิง
 • เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
  5 เม็ด เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง มีเข็มเครื่องหมาย มหาวิทยาลัย ติดอกเสื้อด้านซ้าย
 • กระโปรง สีกรมท่า สีดำ สีน้ำตาล สีเทา ความยาวคลุมเข่า
 • เข็มขัด สีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดรูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
 • รองเท้า หุ้มส้น สีและแบบสุภาพ

เครื่องแต่งกายภาคปฎิบัติ (ภาพที่ 2)
นักศึกษาชาย และหญิง
 • เสื้อ
  > ปกฮาวาย แขนสั้น ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด ความยาว
  คลุมสะโพก มีกระเป๋า 1 ใบที่อกเสื้อ ด้านซ้ายและอีก 2 กระเป๋า
  อยู่ต่ำกว่าเอวด้านหน้าซ้ายและขวา
  > ปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย
  > สีของเสื้อและสีของไหมปักตามที่คณะ / ภาควิชากำหนดไว้ตามท้ายนี้
 • กางเกง / กระโปรง ขายาว สีสุภาพ แบบสะดวกแก่การปฎิบัติงาน
 • รองเท้า หุ้มส้น แบบและสีสุภาพ

สีของเสื้อภาคปฏิบัติที่คณะ / ภาควิชากำหนด ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา - สีขาว
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - สีน้ำเงิน
 • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - สีน้ำเงิน
 • ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม - สีน้ำเงิน
 • ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - สีน้ำเงิน
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - สีเทาเข้ม
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ - สีเทาเข้ม
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี - สีน้ำตาล
 • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สีเทาอ่อน
 • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - สีเขียวเข้ม

คณะวิทยาศาสตร์
 • ภาควิชาเคมี - สีเทา
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา - สีม่วง
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ - สอบถามได้ที่ภาควิชา
 • ภาควิชาฟิสิกส์ - สอบถามได้ที่ภาควิชา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล - สีน้ำเงิน
 • ภาควิชาครุศาสตร์โยธา - สีเขียว
 • ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า - สีเทาอ่อน
 • ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ - สีน้ำตาลอ่อน
 • ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี - สีเนื้อ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ - สีฟ้าอ่อน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - สีฟ้าอ่อน

*คณะ / ภาควิชาที่นอกเหนือจากนี้
นักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชา

เครื่องแต่งกายงานพิธี (ภาพที่ 3)
นักศึกษาชาย

 • เสื้อ เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว ไม่มีลวดลาย สอดชายเสื้อในกางเกง
 • กางเกง ขายาว สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย แบบและทรงสุภาพ
 • เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดรูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
 • เนคไท สีกรมท่า ปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
 • รองเท้า หนังสีดำ หุ้มส้น ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย
นักศึกษาหญิง
 • เสื้อ ให้ใช้เครื่องแต่งกายเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายปกติ ให้ติด กระดุมที่คอเสื้อ
 • กระโปรง สีกรมท่า ความยาวคลุมเข่า
 • เข็มขัดนังสีดำ หัวเข็มขัดรูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
 • รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น แบบสุภาพ

เครื่องแต่งกายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพที่ 4)
1. บัณฑิตชายทั่วไปทุกระดับ
 • ผม ทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ สีผมธรรมชาติ ห้ามใส่วิกหรือ
  ผมปลอม
 • เสื้อ เสื้อราชปะแตนสีขาว ติดกระดุมโลหะสีทอง เครื่องหมาย มหาวิทยาลัย 5 เม็ด ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยโลหะสีทอง ที่คอเสื้อทั้งสองข้าง ติดเข็ม วิทยฐานะที่อกเสื้อด้านซ้าย
 • กางเกงแบบสากลสีขาว ขายาวไม่รัดรูป ผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ
 • รองเท้า หนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะ ถุงเท้าสีดำ

2. บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจทุกระดับ
 • ให้แต่งชุดปกติขาว ติดเครื่องหมายประจำกระทรวง / ทบวงที่สังกัด
  พร้อมติดแถบยศ แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับและติดเข็ม
  วิทยฐานะที่อกเสื้อด้านซ้ายใต้แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทรงผม รองเท้า ถุงเท้า เช่นเดียวกับข้อ 1

3. บัณฑิตหญิงทั่วไประดับปริญญาตรี
 • ผม จัดแต่งทรงสุภาพ สีผมธรรมชาติ ห้ามใส่วิกหรือผมปลอม ไม่มีเครื่อง ประดับที่ผม นอกจากที่รัดผม หรือที่หนีบผมสีดำเท่านั้น
 • เสื้อ ชุดนักศึกษาปกติ ติดกระดุมโลหะสีเงิน 5 เม็ด เครื่องหมายมหาวิทยาลัย ติดกระดุมคอเสื้อ ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านขวา
 • กระโปรง สีกรมท่าหรือสีน้ำเงินเท่านั้น แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเครื่องประดับ ความยาวคลุมเข่า ไม่ควรยาวเกินชายครุย
 • เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
  ห้ามใช้ที่หนีบเข็มขัดกับกระโปรง
 • รองเท้า หนังหุ้มส้นสีดำ ความสูงพอประมาณ แบบเรียบไม่มีลวดลาย
  ถุงเท้ายาวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
  * ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้ารูปทรงแบบผู้ชาย

4. บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจทุกระดับ
 • ให้แต่งชุดปกติขาว ติดเครื่องหมายประจำกระทรวง / ทบวงที่สังกัด
  พร้อม ติดแถบยศแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับและติดเข็ม
  วิทยฐานะที่อก เสื้อด้านซ้ายใต้แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทรงผม รองเท้า ถุงเท้า เช่นเดียวกับข้อ 3

5. บัณฑิตหญิงประเภทอื่นๆ ระดับ ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก
 • เสื้อ เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมธรรมดา 5 เม็ด ตั้งแต่คอเสื้อ
  จนถึงชายเสื้อ ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านขวา
 • กระโปรง สีกรมท่าหรือสีน้ำเงินเท่านั้น แบบสุภาพ ทรงผม เข็ด ขัด รองเท้า ถุงเท้า เช่นเดียวกับข้อ 3

ข้อเสนอแนะ การสวมชายครุยวิทยฐานะที่สวยงาม
 • บัณทิตชาย ควรให้ชายครุยสูงจากพื้น 1 ฟุต เมื่อยืนตรง
 • บัณทิตหญิง ควรให้ชายครุยอยู่ในระดับเดียวกับชายกระโปรง
  หรือยาวกว่าเล็กน้อย
 • รองเท้าที่จะใช้ในวันพิธี ควรใช้ในการฝึกซ้อมก่อน เพื่อให้เกิดความ
  เคยชินและคล่องตัว
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือนักศึกษา

ที่มา: งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 16/07/2545

spacer
 • image
 • image
 • image
 • image