ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สวนธนบุรีรมย์
:: หน้าหลัก > นักศึกษาปัจจุบัน > สวนธนบุรีรมย์
สวนธนบุรีรมย์ เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย กรุงเทพมหานครเป็นผู้เช่า เสียค่าเช่าเป็นรายปี เดิมเป็นสวนผลไม้และทุ่งหญ้า ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร มีนโยบายที่จะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ เพาะชำต้นไม้ เพื่อผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้นให้มีจำนวนมากพอเพียง ที่จะนำไปปลูกตามถนน และจำหน่ายให้กับประชาชน ในปี พ.ศ. 2503 นายชำนาญ ยุวบูรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพฯ และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ โดยรังวัดที่ดินวางแผนปรับพื้นที่ ขุดคูน้ำ ทำถนน ทำสะพานและก่อสร้าง อาคารที่ทำการ และตั้งชื่อว่า "สถานที่เพาะชำต้นไม้บางมด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 พระยามไหสวรรย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ได้ไปตรวจงานที่สถานเพาะชำบางมด เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมจะ ปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน จึงให้ปรับปรุงสถานที่ เพาะชำต้นไม้บางมด เป็นสวนสาธารณะและสถานที่จำหน่ายต้นไม้ด้วย และ เปลี่ยนชื่อเป็น "สวนธนบุรีรมย์" จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจ สวนธนบุรีรมย์ ด้านหน้ามีลานจอดรถคอนกรีต จัดสร้างสวนหย่อม สร้างน้ำตก น้ำพุและทำเนินดิน มีซุ้มไม้เบื้อยริฝสระน้ำ และปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เปิดบริการระหว่าง 05.00 - 20.00 น. ปัจจุบันสวนธนบุรีรมย์มีประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจประมาณ 300 - 700 คน/วันธรรมดา และประมาณ 4,000 - 5,000 คน/วันหยุดราชการ

spacer
  • image
  • image